ترانزیستور

ترانزیستور

فروش انواع ترانزیستورهای قدرت،سوئیچینگ،فرکانس بالا،ماسفت،ترایاک،IGBT

نمایش:
مرتب کردن براساس:

TIP36C

ترانزیستور TIP36C از نوع PNP با ولتاژ 115 ولت با تحمل جریان 25 آمپر،توان 125 وات می باشد. PN..

تماس بگیرید

BC337

ترانزیستور BC337 از نوع NPN با ولتاژ 50 ولت با تحمل جریان 0.8 آمپر و توان 0.625 وات می باشد.رنج ف..

تماس بگیرید

TIP42C

ترانزیستور  TIP42C از نوع PNP با ولتاژ 115 ولت با تحمل جریان 6 آمپر،توان 65 وات می باشد. ..

تماس بگیرید

BC338

ترانزیستور BC338 از نوع NPN با ولتاژ 25 ولت با تحمل جریان 0.5 آمپر می باشد.پکیج این ترانزیستور TO..

تماس بگیرید

BC546

ترانزیستور BC546 از نوع NPN با ولتاژ 65 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر می باشد.پکیج این ترانزیستور TO..

تماس بگیرید

BC547

ترانزیستور BC547 از نوع NPN با ولتاژ 50 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر می باشد.پکیج این ترانزیستور TO..

تماس بگیرید

BC548

ترانزیستور BC548 از نوع NPN با ولتاژ 30 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر ، 500mw می باشد.پکیج این ..

تماس بگیرید

BC550

ترانزیستور BC550 از نوع NPN با ولتاژ 50 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر و توان 0.5 وات می باشد.رنج فرک..

تماس بگیرید

BC639

ترانزیستور BC639 از نوع NPN با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 1 آمپر و توان 0.8 وات می باشد.رنج فرکا..

تماس بگیرید

BD133

ترانزیستور BD133 از نوع NPN با ولتاژ 90 ولت با تحمل جریان 3 آمپر و توان 15 وات می باشد.رنج فرکانس..

تماس بگیرید

BD135

ترانزیستور BD135 از نوع NPN با ولتاژ 45 ولت با تحمل جریان 1.5 آمپر و توان 12.5 وات می باشد.ر..

تماس بگیرید

BD137

ترانزیستور BD137 از نوع NPN با ولتاژ 60 ولت با تحمل جریان 1.5 آمپر و توان 12.5 وات می باشد.ر..

تماس بگیرید

BD139

ترانزیستور BD139 از نوع NPN با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 1.5 آمپر و توان 12.5 وات می باشد...

تماس بگیرید

BD139

ترانزیستور BD139 از نوع NPN با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 1.5 آمپر و توان 12.5 وات می باشد...

تماس بگیرید

BD235

ترانزیستور BD235 از نوع NPN با ولتاژ 60 ولت با تحمل جریان 2 آمپر و توان 12.5 وات می باشد.پکی..

تماس بگیرید

BD237

ترانزیستور BD237 از نوع NPN با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 2 آمپر و توان 25 وات می باشد.رنج ..

تماس بگیرید

BD238

ترانزیستور BD238 از نوع NPN با ولتاژ 45 ولت با تحمل جریان 100 میلی آمپر و توان 300 میلی وات می با..

تماس بگیرید

BD239

ترانزیستور BD239 از نوع NPN با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 4 آمپر و توان 30 وات می باشد.پکیج..

تماس بگیرید

BD241

ترانزیستور BD241 از نوع NPN با ولتاژ 115 ولت با تحمل جریان 3 آمپر و توان 40 وات می باشد.پکیج..

تماس بگیرید

BD243

ترانزیستور BD243 از نوع NPN با ولتاژ 45 ولت با تحمل جریان 8 آمپر .پکیج این ترانزیستور TO220 ..

تماس بگیرید

BD371

ترانزیستور BD371 از نوع NPN با ولتاژ 80 ولت با تحمل جریان 1.5 آمپر و توان 2.5 وات می باشد.رنج فرک..

تماس بگیرید

BD441

ترانزیستور BD441 از نوع NPN با ولتاژ 80 ولت با تحمل جریان 4 آمپر،توان 36 وات و رنج فرکانسی 3..

تماس بگیرید

BD681

ترانزیستور BD681 از نوع NPN با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 4 آمپر،توان 40 وات و رنج فرکانسی 10 مگ..

تماس بگیرید

BDW93C

ترانزیستور BDW93C از نوع NPN با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 12 آمپر و توان 80 وات می باشد.پکیج ای..

تماس بگیرید

BF199

ترانزیستور BF199 از نوع NPN با ولتاژ 25 ولت با تحمل جریان 40 میلی آمپر و توان 350 میلی وات می باش..

تماس بگیرید

BF258

ترانزیستور BF258 از نوع NPN با ولتاژ 280 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر،توان 0.8 وات و رنج فرکانسی 90..

تماس بگیرید

BF422

ترانزیستور BF422 از نوع NPN با ولتاژ 250 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر،توان 0.9 وات و رنج فرکانسی 60..

تماس بگیرید

BF494B

ترانزیستور BF494B از نوع NPN با ولتاژ 30 ولت با تحمل جریان 30 میلی آمپر،توان 0.3 وات و رنج فرکانس..

تماس بگیرید

BFQ162

ترانزیستور BFQ162 از نوع NPN با ولتاژ 20 ولت با تحمل جریان 0.5 آمپر،توان 0.8 وات و رنج فرکانسی 10..

تماس بگیرید

BU208A

ترانزیستور BU208A از نوع NPN با ولتاژ 1500 ولت با تحمل جریان 5 آمپر،توان 12.5 وات می باشد.NP..

تماس بگیرید

BU2527DX

ترانزیستور BU2527DX از نوع NPN با ولتاژ 1500 ولت ،توان 45 وات می باشد.NPN 1500V 45W ..

تماس بگیرید

BU505

ترانزیستور BU505 از نوع NPN با ولتاژ 1500 ولت با تحمل جریان 2.2 آمپر،توان 75 وات می باشد.NPN..

تماس بگیرید

BU508A

ترانزیستور BU508A از نوع NPN با ولتاژ 700 ولت با تحمل جریان 8 آمپر،توان 125 وات می باشد.NPN ..

تماس بگیرید

BU508AF

ترانزیستور BU508AF از نوع NPN با ولتاژ 700 ولت با تحمل جریان 8 آمپر،توان 50 وات می باشد.NPN ..

تماس بگیرید

BU508D

ترانزیستور BU508D از نوع NPN با ولتاژ 700 ولت با تحمل جریان 8 آمپر،توان 125 وات می باشد.NPN ..

تماس بگیرید

BUT11AF

ترانزیستور BUT11AF از نوع NPN با ولتاژ 1000 ولت با تحمل جریان 5 آمپر،توان 100 وات می باشد.NP..

تماس بگیرید

BUV20

ترانزیستور BUV20 از نوع NPN با ولتاژ 160 ولت با تحمل جریان 50 آمپر،توان 250 وات می باشد. NPN..

تماس بگیرید

BUV48

ترانزیستور BUV48 از نوع NPN با ولتاژ 1200 ولت با تحمل جریان 15 آمپر،توان 125 وات می باشد. NP..

تماس بگیرید

BUW12A

ترانزیستور BUW12A از نوع NPN با ولتاژ 450 ولت با تحمل جریان 8 آمپر،توان 125 وات می باشد. NPN..

تماس بگیرید

BUX48A

ترانزیستور BUX48A از نوع NPN با ولتاژ 1000 ولت با تحمل جریان 15 آمپر،توان 125 وات می باشد. N..

تماس بگیرید

BUX80

ترانزیستور BUX80 از نوع NPN با ولتاژ 800 ولت با تحمل جریان 10 آمپر،توان 100 وات و رنج فرکانسی این..

تماس بگیرید

BUX84

ترانزیستور BUX84 از نوع NPN با ولتاژ 800 ولت با تحمل جریان 2 آمپر،توان 40 وات می باشد. NPN 8..

تماس بگیرید

BUY69A

ترانزیستور BUY69A از نوع NPN با ولتاژ 1000 ولت با تحمل جریان 10 آمپر،توان 100 وات می باشد. N..

تماس بگیرید

CA3018A

ترانزیستور CA3018A از نوع NPN با ولتاژ 15 ولت با تحمل جریان 50 میلی آمپر،توان هر ترانزیستور 300 م..

تماس بگیرید

MJ11016

ترانزیستور MJ11016 از نوع NPN با ولتاژ 120 ولت با تحمل جریان 30 آمپر،رنج فرکانسی این ترانزیستور 4..

تماس بگیرید

MJ15003

ترانزیستور MJ15003 از نوع NPN با ولتاژ 140 ولت با تحمل جریان 20 آمپر،توان 250 وات می باشد. N..

تماس بگیرید

MJE13001S

ترانزیستور MJE13001S از نوع NPN با ولتاژ 400 ولت با تحمل جریان 200 میلی آمپر،توان 550 میلی وات می..

تماس بگیرید

MJE13003

ترانزیستور MJE13003 از نوع NPN با ولتاژ 400 ولت با تحمل جریان 1.5 آمپر،توان 40 وات می باشد. ..

تماس بگیرید

MJE13005

ترانزیستور MJE13005 از نوع NPN با ولتاژ 400 ولت با تحمل جریان 4 آمپر،توان 75 وات می باشد. NP..

تماس بگیرید

MJE13007A

ترانزیستور MJE13007A از نوع NPN با ولتاژ 400 ولت با تحمل جریان 8 آمپر،توان 80 وات می باشد. N..

تماس بگیرید

MJE13009

ترانزیستور MJE13009 از نوع NPN با ولتاژ 400 ولت با تحمل جریان 12 آمپر،توان 100 وات می باشد. ..

تماس بگیرید

MJE3055T

ترانزیستور MJE3055T از نوع NPN با ولتاژ 70 ولت با تحمل جریان 10 آمپر،توان 90 وات و رنج فرکانسی 4 ..

تماس بگیرید

MJE340

ترانزیستور MJE340 از نوع NPN با ولتاژ 300 ولت با تحمل جریان 0.5 آمپر،توان 20 وات می باشد. NP..

تماس بگیرید

MPSA42

ترانزیستور MPSA42 از نوع NPN با ولتاژ 300 ولت با تحمل جریان 0.5 آمپر،توان 625 میلی وات و رنج فرکا..

تماس بگیرید

MPSA43

ترانزیستور MPSA43 از نوع NPN با ولتاژ 200 ولت با تحمل جریان 0.5 آمپر،توان 0.625 وات می باشد. ..

تماس بگیرید

MPSA44

ترانزیستور MPSA44 از نوع NPN با ولتاژ 400 ولت با تحمل جریان 0.3 آمپر،توان 0.625 وات می باشد. ..

تماس بگیرید

MPSH10

ترانزیستور MPSH10 از نوع NPN با ولتاژ 30 ولت با تحمل جریان 50 میلی آمپر و رنج فرکانسی 650 مگاهرتز..

تماس بگیرید

TIP3055

ترانزیستور TIP3055 از نوع NPN با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 15 آمپر،توان 90 وات می باشد. NP..

تماس بگیرید

TIP31C

ترانزیستور TIP31C از نوع NPN با ولتاژ 55 ولت با تحمل جریان 3 آمپر،توان 40 وات می باشد. NPN 5..

تماس بگیرید

TIP35C

ترانزیستور TIP35C از نوع NPN با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 25 آمپر،توان 125 وات می باشد. NP..

تماس بگیرید

TIP41C

ترانزیستور TIP41C از نوع NPN با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 7 آمپر،توان 65 وات می باشد. NPN ..

تماس بگیرید

ZTX650

ترانزیستور ZTX650 از نوع NPN با ولتاژ 60 ولت با تحمل جریان 2 آمپر،توان 1 وات می باشد. NPN 60..

تماس بگیرید

ترانزیستور, قطعات, الکترونیک

کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.ایمیل خود را وارد نمایید، زمانی که کالا در دسترس باشد به شما اطلاع میدهیم.