ترانزیستور PNP

ترانزیستور PNP

فروش ترانزیستورهای NPN ، قطعات الکترونیک،ترانزیستور های عمومی و خاص

نمایش:
مرتب کردن براساس:

2N2905A

ترانزیستور 2N2905A از نوع PNP با ولتاژ 60 ولت با تحمل جریان 0.6 آمپر،توان 0.6 وات  و رنج فرک..

به من اطلاع بده!

2N2906A

ترانزیستور 2N2906A از نوع PNP با ولتاژ 60 ولت با تحمل جریان 0.6 آمپر،توان 0.4 وات می باشد. P..

به من اطلاع بده!

2N2907A

ترانزیستور 2N2907A از نوع PNP با ولتاژ 60 ولت با تحمل جریان 0.6 آمپر،توان 0.4 وات  و رنج فرک..

به من اطلاع بده!

2N3905

ترانزیستور 2N3905 از نوع PNP با ولتاژ 40 ولت با تحمل جریان 0.2 آمپر،توان 0.625 وات  و رنج فر..

به من اطلاع بده!

2N3906

ترانزیستور 2N3906 از نوع PNP با ولتاژ 40 ولت با تحمل جریان 0.2 آمپر،توان 0.350 وات می باشد. ..

به من اطلاع بده!

2N4403

ترانزیستور 2N4403 از نوع PNP با ولتاژ 40 ولت با تحمل جریان 0.6 آمپر،توان 0.625 وات . PNP 40V..

به من اطلاع بده!

2N5401

ترانزیستور 2N5401 از نوع PNP با ولتاژ 150 ولت با تحمل جریان 0.6 آمپر،توان 0.625 وات . PNP 15..

به من اطلاع بده!

2N5415

ترانزیستور 2N5415 از نوع PNP با ولتاژ 200 ولت با تحمل جریان 1 آمپر،توان 10 وات . PNP 200V 1A..

به من اطلاع بده!

2N5416

ترانزیستور 2N5416 از نوع PNP با ولتاژ 350 ولت با تحمل جریان 1 آمپر،توان 10 وات . PNP 350V 1A..

به من اطلاع بده!

2SA1009

ترانزیستور 2SA1009 از نوع PNP با ولتاژ 400 ولت با تحمل جریان 2 آمپر،توان 15 وات . PNP 400V 2..

به من اطلاع بده!

2SA1013

ترانزیستور 2SA1013 از نوع PNP با ولتاژ 160 ولت با تحمل جریان 1 آمپر،توان 0.9 وات . PNP 160V ..

به من اطلاع بده!

2SA1020

ترانزیستور 2SA1020 از نوع PNP با ولتاژ 50 ولت با تحمل جریان 2 آمپر،توان 0.9 وات . PNP 50V 2A..

به من اطلاع بده!

2SA1302

ترانزیستور 2SA1302 از نوع PNP با ولتاژ 200 ولت با تحمل جریان 15 آمپر،توان 150 وات  و رنج فرک..

به من اطلاع بده!

2SA1640

ترانزیستور 2SA1640 از نوع PNP با ولتاژ 30 ولت با تحمل جریان 7 آمپر،توان 40 وات . PNP 30V 7A ..

به من اطلاع بده!

2SA1941

ترانزیستور 2SA1941 از نوع PNP با ولتاژ 160 ولت با تحمل جریان 10 آمپر،توان 100 وات . PNP 160V..

به من اطلاع بده!

2SA1943

ترانزیستور 2SA1943 از نوع PNP با ولتاژ 230 ولت با تحمل جریان 15 آمپر،توان 150 وات . PNP 230V..

به من اطلاع بده!

2SA495

ترانزیستور 2SA495 از نوع PNP با ولتاژ 35 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر،توان 0.2 وات  و رنج فرکا..

به من اطلاع بده!

2SA594

ترانزیستور 2SA594 از نوع PNP با ولتاژ 60 ولت با تحمل جریان 0.2 آمپر،توان 0.75 وات  و رنج فرک..

به من اطلاع بده!

2SA634

ترانزیستور  2SA634 از نوع PNP با ولتاژ 40 ولت با تحمل جریان 3 آمپر،توان 10 وات  و رنج ف..

به من اطلاع بده!

2SA639

ترانزیستور 2SA639 از نوع PNP با ولتاژ 180 ولت با تحمل جریان 0.05 آمپر،توان 0.25 وات . PNP 18..

به من اطلاع بده!

2SA950

ترانزیستور 2SA950 از نوع PNP با ولتاژ 35 ولت با تحمل جریان 0.8 آمپر،توان 0.6 وات  و رنج فرکا..

به من اطلاع بده!

2SA965

ترانزیستور 2SA965 از نوع PNP با ولتاژ 120 ولت با تحمل جریان 0.9 آمپر،توان 0.9 وات می باشد. P..

به من اطلاع بده!

2SB1369

ترانزیستور 2SB1369 از نوع PNP با ولتاژ 200 ولت با تحمل جریان 2 آمپر،توان 0.20 وات می باشد. P..

به من اطلاع بده!

2SB772

ترانزیستور 2SB772 از نوع PNP با ولتاژ 40 ولت با تحمل جریان 3 آمپر،توان 10 وات  و رنج فرکانسی..

به من اطلاع بده!

2SC9015

ترانزیستور 2SC9015 از نوع PNP با ولتاژ 50 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر،توان 0.45 وات  و رنج فر..

به من اطلاع بده!

BC161

ترانزیستور BC161 از نوع PNP با ولتاژ 40 ولت با تحمل جریان 1 آمپر،توان 0.75 وات  و رنج فرکانس..

به من اطلاع بده!

BC177

ترانزیستور BC177 از نوع PNP با ولتاژ 50 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر،توان 0.3 وات  و رنج فرکان..

به من اطلاع بده!

BC179

ترانزیستور BC179 از نوع PNP با ولتاژ 25 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر،توان 0.3 وات  و رنج فرکان..

به من اطلاع بده!

BC212A

ترانزیستور BC212A از نوع PNP با ولتاژ 60 ولت با تحمل جریان 0.2 آمپر،توان 0.3 وات  و رنج فرکا..

به من اطلاع بده!

BC214

ترانزیستور BC214 از نوع PNP با ولتاژ 45 ولت با تحمل جریان 0.2 آمپر،توان 0.3 وات  و رنج فرکان..

به من اطلاع بده!

BC307

ترانزیستور BC307 از نوع PNP با ولتاژ 50 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر،توان 0.3 وات  و رنج فرکان..

به من اطلاع بده!

BC308

ترانزیستور BC308 از نوع PNP با ولتاژ 30 ولت با تحمل جریان 1 آمپر،توان 3 وات و رنج فرکانسی 250 مگا..

به من اطلاع بده!

BC309B

ترانزیستور BC309B از نوع PNP با ولتاژ 25 ولت با تحمل جریان 0.1A آمپر،توان 3 وات و رنج فرکانسی 130..

به من اطلاع بده!

BC327

ترانزیستور BC327 از نوع PNP با ولتاژ 45 ولت با تحمل جریان 0.5 آمپر،توان 0.8 وات می باشد . PN..

به من اطلاع بده!

BC328

ترانزیستور BC328 از نوع PNP با ولتاژ 30 ولت با تحمل جریان 0.8 آمپر،توان 0.6 وات می باشد. PNP..

به من اطلاع بده!

BC369

ترانزیستور BC369 از نوع PNP با ولتاژ 20 ولت با تحمل جریان 1 آمپر،توان 0.8 وات می باشد. PNP 2..

به من اطلاع بده!

BC460

ترانزیستور BC460 از نوع PNP با ولتاژ 50 ولت با تحمل جریان 2 آمپر،توان 1 وات می باشد. PNP 50V..

به من اطلاع بده!

BC461

ترانزیستور BC461 از نوع PNP با ولتاژ 75 ولت با تحمل جریان 2 آمپر،توان 1 وات  و رنج فرکانسی 1..

به من اطلاع بده!

BC556

ترانزیستور BC556 از نوع PNP با ولتاژ 80 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر،توان 0.5 وات  و رنج فرکان..

به من اطلاع بده!

BC557

ترانزیستور BC557 از نوع PNP با ولتاژ 50 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر،توان 0.5 وات  و رنج فرکان..

به من اطلاع بده!

BC558

ترانزیستور BC558 از نوع PNP با ولتاژ 30 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر،توان 0.5 وات  و رنج فرکان..

به من اطلاع بده!

BC560

ترانزیستور BC560 از نوع PNP با ولتاژ 50 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر،توان 0.5 وات  و رنج فرکان..

به من اطلاع بده!

BC638

ترانزیستور BC638 از نوع PNP با ولتاژ 60 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر،توان 0.8 وات  و رنج فرکان..

به من اطلاع بده!

BC560B

ترانزیستور BC560B از نوع PNP با ولتاژ 50 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر،توان 0.5 وات  و رنج فرکا..

به من اطلاع بده!

BC640

ترانزیستور BC640 از نوع PNP با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 1 آمپر،توان 0.8 وات  و رنج فرکانس..

به من اطلاع بده!

BD136

ترانزیستور BD136 از نوع PNP با ولتاژ 45 ولت با تحمل جریان 1.5 آمپر،توان 12.5 وات  و رنج فرکا..

به من اطلاع بده!

BD138

ترانزیستور BD138 از نوع PNP با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 1.5 آمپر،توان 12.5 وات  و رنج فرک..

به من اطلاع بده!

BD236

ترانزیستور BD236 از نوع PNP با ولتاژ 60 ولت با تحمل جریان 2 آمپر،توان 25 وات  و رنج فرکانسی ..

به من اطلاع بده!

BD240C

ترانزیستور BD240C از نوع PNP با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 4 آمپر،توان 30 وات می باشد. PNP ..

به من اطلاع بده!

BD242C

ترانزیستور BD242C از نوع PNP با ولتاژ 115 ولت با تحمل جریان 3 آمپر،توان 40 وات  و رنج فرکانس..

به من اطلاع بده!

ترانزیستور, ترانزیستور pnp, فروش ترانزیستور, قطعات الکترونیک, قطعات, فروش قطعات الکترونیک, فروشگاه قطعات الکترونیک, pnp, pnp transistor, transistor

کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.ایمیل خود را وارد نمایید، زمانی که کالا در دسترس باشد به شما اطلاع میدهیم.