اطلاعیه : آخرین فرصت ثبت سفارش جهت ارسال در سال 1401 ساعت 10 روز پنجشنبه 1401/12/25 خواهد بود. سفارشات ثبت شده پس از این تاریخ به ترتیب اولویت خرید از 5 فروردین 1402 ارسال خواهند شد.

ترانزیستور PNP

ترانزیستور PNP

فروش ترانزیستورهای NPN ، قطعات الکترونیک،ترانزیستور های عمومی و خاص

نمایش:
مرتب کردن براساس:

2N2905A

ترانزیستور 2N2905A از نوع PNP با ولتاژ 60 ولت با تحمل جریان 0.6 آمپر،توان 0.6 وات  و رنج فرک..

25,000 تومان

2N2906A

ترانزیستور 2N2906A از نوع PNP با ولتاژ 60 ولت با تحمل جریان 0.6 آمپر،توان 0.4 وات می باشد. P..

33,000 تومان

2N2907A

ترانزیستور 2N2907A از نوع PNP با ولتاژ 60 ولت با تحمل جریان 0.6 آمپر،توان 0.4 وات  و رنج فرک..

10,000 تومان

2N3905

ترانزیستور 2N3905 از نوع PNP با ولتاژ 40 ولت با تحمل جریان 0.2 آمپر،توان 0.625 وات  و رنج فر..

تماس بگیرید

2PA1015

ترانزیستور 2PA1015 از نوع PNP با ولتاژ 50 ولت با تحمل جریان 0.15 آمپر،توان 0.5 وات می باشد. ..

1,000 تومان

2PA733

ترانزیستور 2PA733 از نوع PNP با ولتاژ 40 ولت با تحمل جریان 0.2 آمپر،توان 0.625 وات  و رنج فر..

1,000 تومان

2SA933

ترانزیستور 2SA933 از نوع PNP با ولتاژ 40 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر،توان 0.3 وات می باشد. PN..

1,000 تومان

2SC9012

ترانزیستور 2SC9012 از نوع PNP با ولتاژ 20 ولت با تحمل جریان 0.5 آمپر،توان 0.625 وات می باشد. ..

1,000 تومان

2N3906

ترانزیستور 2N3906 از نوع PNP با ولتاژ 40 ولت با تحمل جریان 0.2 آمپر،توان 0.350 وات می باشد. ..

1,000 تومان

2N4403

ترانزیستور 2N4403 از نوع PNP با ولتاژ 40 ولت با تحمل جریان 0.6 آمپر،توان 0.625 وات . PNP 40V..

1,000 تومان

2N5401

ترانزیستور 2N5401 از نوع PNP با ولتاژ 150 ولت با تحمل جریان 0.6 آمپر،توان 0.625 وات . PNP 15..

1,000 تومان

2N5415

ترانزیستور 2N5415 از نوع PNP با ولتاژ 200 ولت با تحمل جریان 1 آمپر،توان 10 وات . PNP 200V 1A..

تماس بگیرید

2N5416

ترانزیستور 2N5416 از نوع PNP با ولتاژ 350 ولت با تحمل جریان 1 آمپر،توان 10 وات . PNP 350V 1A..

تماس بگیرید

2SA1009

ترانزیستور 2SA1009 از نوع PNP با ولتاژ 400 ولت با تحمل جریان 2 آمپر،توان 15 وات . PNP 400V 2..

تماس بگیرید

BDW94C

ترانزیستور BDW94C از نوع PNP با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 12 آمپر،توان 80 وات . PNP 100V 1..

به من اطلاع بده!

2SA1013

ترانزیستور 2SA1013 از نوع PNP با ولتاژ 160 ولت با تحمل جریان 1 آمپر،توان 0.9 وات . PNP 160V ..

2,000 تومان

2SA1020

ترانزیستور 2SA1020 از نوع PNP با ولتاژ 50 ولت با تحمل جریان 2 آمپر،توان 0.9 وات . PNP 50V 2A..

تماس بگیرید

2SA1302

ترانزیستور 2SA1302 از نوع PNP با ولتاژ 200 ولت با تحمل جریان 15 آمپر،توان 150 وات  و رنج فرک..

تماس بگیرید

2SA1640

ترانزیستور 2SA1640 از نوع PNP با ولتاژ 30 ولت با تحمل جریان 7 آمپر،توان 40 وات . PNP 30V 7A ..

تماس بگیرید

2SA1941

ترانزیستور 2SA1941 از نوع PNP با ولتاژ 160 ولت با تحمل جریان 10 آمپر،توان 100 وات . PNP 160V..

تماس بگیرید

2SA1943

ترانزیستور 2SA1943 از نوع PNP با ولتاژ 230 ولت با تحمل جریان 15 آمپر،توان 150 وات . PNP 230V..

تماس بگیرید

2SA495

ترانزیستور 2SA495 از نوع PNP با ولتاژ 35 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر،توان 0.2 وات  و رنج فرکا..

تماس بگیرید

2SA594

ترانزیستور 2SA594 از نوع PNP با ولتاژ 60 ولت با تحمل جریان 0.2 آمپر،توان 0.75 وات  و رنج فرک..

تماس بگیرید

2SA634

ترانزیستور  2SA634 از نوع PNP با ولتاژ 40 ولت با تحمل جریان 3 آمپر،توان 10 وات  و رنج ف..

تماس بگیرید

2SA639

ترانزیستور 2SA639 از نوع PNP با ولتاژ 180 ولت با تحمل جریان 0.05 آمپر،توان 0.25 وات . PNP 18..

2,000 تومان

2SA950

ترانزیستور 2SA950 از نوع PNP با ولتاژ 35 ولت با تحمل جریان 0.8 آمپر،توان 0.6 وات  و رنج فرکا..

1,000 تومان

2SA965

ترانزیستور 2SA965 از نوع PNP با ولتاژ 120 ولت با تحمل جریان 0.9 آمپر،توان 0.9 وات می باشد. P..

تماس بگیرید

2SB772

ترانزیستور 2SB772 از نوع PNP با ولتاژ 40 ولت با تحمل جریان 3 آمپر،توان 10 وات  و رنج فرکانسی..

3,500 تومان

BD140

ترانزیستور BD140 از نوع PNP با ولتاژ 80 ولت با تحمل جریان 1.5 آمپر،توان 12.5 وات  می باشد. ..

4,000 تومان

BD676

ترانزیستور BD676 از نوع PNP با ولتاژ 45 ولت با تحمل جریان 4 آمپر،توان 40 وات  می باشد. ..

3,500 تومان

BD678

ترانزیستور BD678 از نوع PNP با ولتاژ 60 ولت با تحمل جریان 4 آمپر،توان 40 وات  و رنج فرکانسی ..

4,000 تومان

BD680

ترانزیستور BD680 از نوع PNP با ولتاژ 80 ولت با تحمل جریان 4 آمپر،توان 40 وات  می باشد. ..

3,000 تومان

BD682

ترانزیستور BD682 از نوع PNP با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 4 آمپر،توان 40 وات  می باشد. ..

3,500 تومان

2SC8550

ترانزیستور 2SC8550 از نوع PNP با ولتاژ 25 ولت با تحمل جریان 1.5 آمپر،توان 1 وات می باشد. PNP..

1,000 تومان

2SC9015

ترانزیستور 2SC9015 از نوع PNP با ولتاژ 50 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر،توان 0.45 وات  و رنج فر..

1,000 تومان

BC161

ترانزیستور BC161 از نوع PNP با ولتاژ 40 ولت با تحمل جریان 1 آمپر،توان 0.75 وات  و رنج فرکانس..

13,800 تومان

BC177

ترانزیستور BC177 از نوع PNP با ولتاژ 50 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر،توان 0.3 وات  و رنج فرکان..

15,000 تومان

BC179

ترانزیستور BC179 از نوع PNP با ولتاژ 25 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر،توان 0.3 وات  و رنج فرکان..

5,000 تومان

BC212A

ترانزیستور BC212A از نوع PNP با ولتاژ 60 ولت با تحمل جریان 0.2 آمپر،توان 0.3 وات  و رنج فرکا..

تماس بگیرید

BC214

ترانزیستور BC214 از نوع PNP با ولتاژ 45 ولت با تحمل جریان 0.2 آمپر،توان 0.3 وات  و رنج فرکان..

تماس بگیرید

BC307

ترانزیستور BC307 از نوع PNP با ولتاژ 50 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر،توان 0.3 وات  و رنج فرکان..

تماس بگیرید

BC308

ترانزیستور BC308 از نوع PNP با ولتاژ 30 ولت با تحمل جریان 1 آمپر،توان 3 وات و رنج فرکانسی 250 مگا..

1,000 تومان

BC309B

ترانزیستور BC309B از نوع PNP با ولتاژ 25 ولت با تحمل جریان 0.1A آمپر،توان 3 وات و رنج فرکانسی 130..

تماس بگیرید

BC327

ترانزیستور BC327 از نوع PNP با ولتاژ 45 ولت با تحمل جریان 0.5 آمپر،توان 0.8 وات می باشد . PN..

1,000 تومان

BC328

ترانزیستور BC328 از نوع PNP با ولتاژ 30 ولت با تحمل جریان 0.8 آمپر،توان 0.6 وات می باشد. PNP..

تماس بگیرید

BC369

ترانزیستور BC369 از نوع PNP با ولتاژ 20 ولت با تحمل جریان 1 آمپر،توان 0.8 وات می باشد. PNP 2..

1,000 تومان

BC460

ترانزیستور BC460 از نوع PNP با ولتاژ 50 ولت با تحمل جریان 2 آمپر،توان 1 وات می باشد. PNP 50V..

تماس بگیرید

BC461

ترانزیستور BC461 از نوع PNP با ولتاژ 75 ولت با تحمل جریان 2 آمپر،توان 1 وات  و رنج فرکانسی 1..

تماس بگیرید

BC556

ترانزیستور BC556 از نوع PNP با ولتاژ 80 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر،توان 0.5 وات  و رنج فرکان..

1,000 تومان

BC557

ترانزیستور BC557 از نوع PNP با ولتاژ 50 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر،توان 0.5 وات  و رنج فرکان..

1,000 تومان

BC558

ترانزیستور BC558 از نوع PNP با ولتاژ 30 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر،توان 0.5 وات  و رنج فرکان..

1,000 تومان

BC560

ترانزیستور BC560 از نوع PNP با ولتاژ 50 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر،توان 0.5 وات  و رنج فرکان..

1,000 تومان

BC638

ترانزیستور BC638 از نوع PNP با ولتاژ 60 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر،توان 0.8 وات  و رنج فرکان..

تماس بگیرید

BC560B

ترانزیستور BC560B از نوع PNP با ولتاژ 50 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر،توان 0.5 وات  و رنج فرکا..

1,000 تومان

BC640

ترانزیستور BC640 از نوع PNP با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 1 آمپر،توان 0.8 وات  و رنج فرکانس..

1,000 تومان

BD136

ترانزیستور BD136 از نوع PNP با ولتاژ 45 ولت با تحمل جریان 1.5 آمپر،توان 12.5 وات  و رنج فرکا..

2,800 تومان

BD138

ترانزیستور BD138 از نوع PNP با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 1.5 آمپر،توان 12.5 وات  و رنج فرک..

3,000 تومان

BD236

ترانزیستور BD236 از نوع PNP با ولتاژ 60 ولت با تحمل جریان 2 آمپر،توان 25 وات  و رنج فرکانسی ..

10,000 تومان

BD240C

ترانزیستور BD240C از نوع PNP با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 4 آمپر،توان 30 وات می باشد. PNP ..

8,000 تومان

BD242C

ترانزیستور BD242C از نوع PNP با ولتاژ 115 ولت با تحمل جریان 3 آمپر،توان 40 وات  و رنج فرکانس..

5,000 تومان

BD244C

ترانزیستور BD244C از نوع PNP با ولتاژ 115 ولت با تحمل جریان 6 آمپر،توان 65 وات می باشد. PNP ..

7,000 تومان

BD534

ترانزیستور BD534 از نوع PNP با ولتاژ 45 ولت با تحمل جریان 8 آمپر،توان 50 وات می باشد. PNP 45..

تماس بگیرید

BD912

ترانزیستور BD912 از نوع PNP با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 15 آمپر،توان 90 وات می باشد. PNP ..

10,000 تومان

BF421

ترانزیستور BF421 از نوع PNP با ولتاژ 300 ولت با تحمل جریان 0.5 آمپر،توان 0.83 وات  و رنج فرک..

تماس بگیرید

BF493

ترانزیستور BF493 از نوع PNP با ولتاژ 300 ولت با تحمل جریان 0.5 آمپر،توان 0.625 وات  و رنج فر..

تماس بگیرید

BFX40

ترانزیستور BFX40 از نوع PNP با ولتاژ 75 ولت با تحمل جریان 1 آمپر،توان 0.8 وات می باشد. PNP 7..

تماس بگیرید

DTA114ES

ترانزیستور DTA114ES از نوع PNP با ولتاژ 50 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر،توان 0.3 وات می باشد. ..

تماس بگیرید

MJ15016

ترانزیستور MJ15016 از نوع PNP با ولتاژ 200ولت با تحمل جریان 15 آمپر،توان 180W وات  و رنج فرک..

تماس بگیرید

MJ2955

ترانزیستور MJ2955 از نوع PNP با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 15 آمپر،توان 150 وات می باشد. PN..

70,000 تومان

MJE172

ترانزیستور MJE172 از نوع PNP با ولتاژ 100ولت با تحمل جریان 3 آمپر،توان 12.5W وات  و رنج فرکا..

تماس بگیرید

MJE271

ترانزیستور MJE271 از نوع PNP با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 2آمپر،توان 15 وات می باشد. PNP 1..

2,500 تومان

MJE2955

ترانزیستور MJE2955 از نوع PNP با ولتاژ 70 ولت با تحمل جریان 10 آمپر،توان 90 وات می باشد. PNP..

10,000 تومان

MPSA92

ترانزیستور MPSA92 از نوع PNP با ولتاژ 300 ولت با تحمل جریان 0.5 آمپر،توان 0.625 وات  و رنج ف..

1,000 تومان

MPSA93

ترانزیستور MPSA93 از نوع PNP با ولتاژ 200 ولت با تحمل جریان 0.5 آمپر،توان 0.625 وات  و رنج ف..

1,000 تومان

MPSA94

ترانزیستور MPSA94 از نوع PNP با ولتاژ 400 ولت با تحمل جریان 0.3 آمپر،توان 0.625 وات می باشد. ..

تماس بگیرید

TIP127

ترانزیستور TIP127 از نوع PNP با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 5 آمپر،توان 65 وات می باشد. PNP ..

9,000 تومان

TIP147

ترانزیستور TIP147 از نوع PNP با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 10 آمپر،توان 125 وات می باشد. PN..

35,000 تومان

TIP147T

ترانزیستور TIP147T از نوع PNP با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 10 آمپر،توان 125 وات می باشد. P..

15,000 تومان

TIP2955

ترانزیستور TIP2955 از نوع PNP با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 15 آمپر،توان 90 وات می باشد. PN..

20,000 تومان

TIP30C

ترانزیستور TIP30C از نوع PNP با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 3 آمپر،توان 30 وات می باشد. PNP ..

7,000 تومان

TIP32B

ترانزیستور  TIP32B از نوع PNP با ولتاژ 90 ولت با تحمل جریان 3 آمپر،توان 40 وات می باشد. ..

10,000 تومان

TIP36C

ترانزیستور TIP36C از نوع PNP با ولتاژ 115 ولت با تحمل جریان 25 آمپر،توان 125 وات می باشد. PN..

35,000 تومان

TIP42C

ترانزیستور  TIP42C از نوع PNP با ولتاژ 115 ولت با تحمل جریان 6 آمپر،توان 65 وات می باشد. ..

9,000 تومان

ترانزیستور, ترانزیستور pnp, فروش ترانزیستور, قطعات الکترونیک, قطعات, فروش قطعات الکترونیک, فروشگاه قطعات الکترونیک, pnp, pnp transistor, transistor

کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.ایمیل خود را وارد نمایید، زمانی که کالا در دسترس باشد به شما اطلاع میدهیم.