ترانزیستور NPN

ترانزیستور NPN

ترازیستور های NPN فرکانس بالا،ترانزیستور های NPN معمولی،ترانزیستور های NPN سوئیچ

نمایش:
مرتب کردن براساس:

2N1481

ترانزیستور 2N1481 از نوع NPN با توان 5 وات و با ولتاژ 60 ولت با تحمل جریان 1.5 آمپر می باشد. ..

به من اطلاع بده!

2N1613

ترانزیستور 2N1613 از نوع NPN با توان 1 وات و با ولتاژ 75 ولت با تحمل جریان 1 آمپر می باشد. NP..

به من اطلاع بده!

2N2222A

ترانزیستور 2N2222A از نوع NPN با ولتاژ 40 ولت با تحمل جریان 800 میلی آمپر می باشد. NPN 40V 80..

به من اطلاع بده!

2N3019

ترانزیستور 2N3019 از نوع NPN با توان 800 میلی وات و با ولتاژ 140 ولت با تحمل جریان 1 آمپر می باشد..

به من اطلاع بده!

2N3055

ترانزیستور 2N3055 از نوع NPN با توان 115 وات و با ولتاژ 110 ولت با تحمل جریان 15 آمپر می باشد. ..

به من اطلاع بده!

2N3564

ترانزیستور 2N3564 از نوع NPN با ولتاژ 40 ولت با تحمل جریان 0.5 آمپر می باشد. NPN 40V 0.5A ..

به من اطلاع بده!

2N3773

ترانزیستور 2N3773 از نوع NPN با توان 150 وات و با ولتاژ 160 ولت با تحمل جریان 20 آمپر می باشد. ..

به من اطلاع بده!

2N3904

ترانزیستور 2N3904 از نوع NPN با توان 310 میلی وات و با ولتاژ 60 ولت با تحمل جریان 200 میلی آمپر م..

به من اطلاع بده!

2N3866

ترانزیستور 2N3866 از نوع NPN با ولتاژ 55 ولت با تحمل جریان 0.4 آمپر می باشد.این ترانزیستور از نوع..

به من اطلاع بده!

2N4400

ترانزیستور 2N4400 از نوع NPN با توان 0.625 وات و با ولتاژ 60 ولت با تحمل جریان 0.6 آمپر می باشد. ..

به من اطلاع بده!

2N5179

ترانزیستور 2N5179 از نوع NPN فرکانس بالا HIGH Frequency یک گیگا هرتز 1GHZ  می باشد. NPN ..

به من اطلاع بده!

2N5320

ترانزیستور 2N5320 از نوع NPN با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 2 آمپر می باشد. NPN 100V 2A ..

به من اطلاع بده!

2N4401

ترانزیستور 2N4401 از نوع NPN با ولتاژ 60 ولت با تحمل جریان 0.6 آمپر می باشد. NPN 60V 0.6A 0.6..

به من اطلاع بده!

2SC2101

ترانزیستور 2SC2101 از نوع NPN با فرکانس کاری 175 مگاهرتز ، 15 وات و با تحمل جریان 2 آمپر می باشد...

به من اطلاع بده!

2N3440

ترانزیستور 2N3440 از نوع NPN با ولتاژ 250 ولت با تحمل جریان 1 آمپر می باشد. NPN 250v 1A 1W ..

به من اطلاع بده!

2N3564

ترانزیستور 2N3564 از نوع NPN با ولتاژ 15 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر و فرکانس کاری 400 مگاهرتز می ..

به من اطلاع بده!

2N3772

ترانزیستور 2N3771 از نوع NPN با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 20 آمپر و توان 150 وات می باشد. N..

به من اطلاع بده!

2N4064

ترانزیستور 2N4064 از نوع NPN با ولتاژ 250 ولت با تحمل جریان 1A آمپر می باشد. 2N4064 NPN 250V ..

به من اطلاع بده!

2N5088

ترانزیستور 2N5088 از نوع NPN با ولتاژ 35 ولت با تحمل جریان 0.05 آمپر می باشد. NPN 35V 0.05A 0..

به من اطلاع بده!

2N5320

ترانزیستور 2N5320 از نوع NPN با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 2 آمپر و توان 10 وات می باشد. SI ..

به من اطلاع بده!

2N5551

ترانزیستور 2N5551 از نوع NPN با ولتاژ 180 ولت با تحمل جریان 600 میلی آمپر و توان 310 میلی وات می ..

به من اطلاع بده!

2N6284

ترانزیستور 2N6284 از نوع NPN با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 20 آمپر و توان 160 وات می باشد. N..

به من اطلاع بده!

2PC1815

ترانزیستور 2PC1815 از نوع NPN با ولتاژ 50V ولت با تحمل جریان 0.15 آمپر و توان 500 میلی وات 500MW ..

به من اطلاع بده!

2SC1008

ترانزیستور 2SC1008 از نوع NPN با ولتاژ 80 ولت با تحمل جریان 0.7 آمپر و فرکانس کاری 75 مگاهرتز و ت..

به من اطلاع بده!

2SC1061

ترانزیستور 2SC1061 از نوع NPN با ولتاژ 50 ولت با تحمل جریان 3 آمپر و فرکانس کاری 8 مگاهرتز می باش..

به من اطلاع بده!

2SC1162C

ترانزیستور 2SC1162C از نوع NPN با ولتاژ 35 ولت با تحمل جریان 2.5 آمپر و فرکانس کاری 180 مگاهرتز م..

به من اطلاع بده!

2SC1213

ترانزیستور 2SC1213 از نوع NPN با ولتاژ 35 ولت با تحمل جریان 0.5 آمپر و فرکانس کاری 120 مگاهرتز می..

به من اطلاع بده!

2SC1473

ترانزیستور 2SC1473 از نوع NPN با ولتاژ 300 ولت با تحمل جریان 0.07 آمپر و فرکانس کاری 80 مگاهرتز م..

به من اطلاع بده!

2SC1906

ترانزیستور 2SC1906 از نوع NPN با ولتاژ 30 ولت با تحمل جریان 50 میلی آمپر و فرکانس کاری 1000 مگاهر..

به من اطلاع بده!

2SC1923

ترانزیستور 2SC1923 از نوع NPN بوده و کاربرد آن در فرکانس های بالا و تقویت کننده های IF،RF،MIX،FM ..

به من اطلاع بده!

2SC1959

ترانزیستور 2SC1959 از نوع NPN با ولتاژ 35 ولت با تحمل جریان 500 میلی آمپر و توان 0.5 وات  فر..

به من اطلاع بده!

2SC1971

ترانزیستور 2SC1971 از نوع NPN با ولتاژ 35 ولت با تحمل جریان 2 آمپر و توان 7 وات فرکانس کاری 175 م..

به من اطلاع بده!

2SC2053

ترانزیستور 2SC2053 از نوع NPN با ولتاژ 40 ولت با تحمل جریان 0.3 آمپر و توان 0.2 وات فرکانس کاری 1..

به من اطلاع بده!

2SC2068

ترانزیستور 2SC2068 از نوع NPN با ولتاژ 300 ولت با تحمل جریان 50 میلی آمپر و فرکانس کاری 95 مگاهرت..

به من اطلاع بده!

2SC2233

ترانزیستور 2SC2232از نوع NPN با ولتاژ 60 ولت با تحمل جریان 4 آمپر و فرکانس کاری 8 مگاهرتز می باشد..

به من اطلاع بده!

2SC2229

ترانزیستور 2SC2229 از نوع NPN با ولتاژ 200 ولت با تحمل جریان 0.8 آمپر می باشد.این ترانزیستور مناس..

به من اطلاع بده!

2SC2235

ترانزیستور 2SC2235 از نوع NPN با ولتاژ 120 ولت با تحمل جریان 800 میلی آمپر ، توان 0.9w و فرکانس ک..

به من اطلاع بده!

2SC2246

ترانزیستور 2SC2246 از نوع NPN با ولتاژ 400-450 ولت با تحمل جریان 15 آمپر و پکیج آن TO3 می باشد. ..

به من اطلاع بده!

2SC2335

ترانزیستور 2SC2335 از نوع NPN با ولتاژ 400-500 ولت با تحمل جریان 7 آمپر و توان 40 وات می باشد. ..

به من اطلاع بده!

2SC3280

ترانزیستور 2SC3280 از نوع NPN با ولتاژ 160 ولت با تحمل جریان 12 آمپر و توان 120 وات می باشد.فرکان..

به من اطلاع بده!

2SC3311

ترانزیستور 2SC3311 از نوع NPN با ولتاژ 30 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر و توان 0.3 وات می باشد.رنج ک..

به من اطلاع بده!

2SC3332

ترانزیستور 2SC3332 از نوع NPN با ولتاژ 160-180 ولت با تحمل جریان 0.7 آمپر و توان 0.7 وات ، رنج فر..

به من اطلاع بده!

2SC3950

ترانزیستور 2SC3950 از نوع NPN با ولتاژ 30 ولت با تحمل جریان 0.5 آمپر ، فرکانس کاری 2000 مگاهرتز و..

به من اطلاع بده!

2SC4138

ترانزیستور 2SC4138 از نوع NPN با ولتاژ 400-500 ولت با تحمل جریان 10 آمپر و توان 80 وات می باشد. ..

به من اطلاع بده!

2SC4333

ترانزیستور 2SC4333 از نوع NPN با ولتاژ 40 ولت با تحمل جریان 7 آمپر و توان 15 وات می باشد. NPN..

به من اطلاع بده!

2SC4693

ترانزیستور 2SC4693 از نوع NPN با ولتاژ 30 ولت با تحمل جریان 0.3 آمپر و توان 0.9 وات می باشد. ..

به من اطلاع بده!

2SC5027

ترانزیستور 2SC5027 از نوع NPN با ولتاژ 300 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر و فرکانس کاری 70 مگاهرتز می..

به من اطلاع بده!

2SC5200

ترانزیستور 2SC5200 از نوع NPN با ولتاژ 230 ولت با تحمل جریان 15 آمپر و توان 150 وات می باشد. ..

به من اطلاع بده!

2SC5248

ترانزیستور 2SC5248 از نوع NPN با ولتاژ 160 ولت با تحمل جریان 1.5 آمپر و توان 20 وات،فرکانس کاری ا..

به من اطلاع بده!

2SC5802

ترانزیستور 2SC5082 از نوع NPN با ولتاژ 1500 ولت با تحمل جریان 10 آمپر و توان 75 وات می باشد. ..

به من اطلاع بده!

ترازیستور های NPN فرکانس بالا،ترانزیستور های NPN معمولی،ترانزیستور های NPN, NPN, ترانزیستور, BJT, فروش ترانزیستور, ترانزیستور روسی, ترانزیستور ژاپنی, خرید ترانزیستور, فروش قطعات الکترونیک

کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.ایمیل خود را وارد نمایید، زمانی که کالا در دسترس باشد به شما اطلاع میدهیم.