ترانزیستور NPN

ترانزیستور NPN

ترازیستور های NPN فرکانس بالا،ترانزیستور های NPN معمولی،ترانزیستور های NPN سوئیچ

نمایش:
مرتب کردن براساس:

2N1481

ترانزیستور 2N1481 از نوع NPN با توان 5 وات و با ولتاژ 60 ولت با تحمل جریان 1.5 آمپر می باشد...

تماس بگیرید

2N1613

ترانزیستور 2N1613 از نوع NPN با توان 1 وات و با ولتاژ 75 ولت با تحمل جریان 1 آمپر می باشد.NP..

تماس بگیرید

2N2222A

ترانزیستور 2N2222A از نوع NPN با ولتاژ 40 ولت با تحمل جریان 800 میلی آمپر می باشد.NPN 40V 80..

تماس بگیرید

2N3019

ترانزیستور 2N3019 از نوع NPN با توان 800 میلی وات و با ولتاژ 140 ولت با تحمل جریان 1 آمپر می باشد..

تماس بگیرید

2N3055

ترانزیستور 2N3055 از نوع NPN با توان 115 وات و با ولتاژ 110 ولت با تحمل جریان 15 آمپر می باشد. ..

تماس بگیرید

2N3564

ترانزیستور 2N3564 از نوع NPN با ولتاژ 40 ولت با تحمل جریان 0.5 آمپر می باشد.NPN 40V 0.5A ..

تماس بگیرید

2N3773

ترانزیستور 2N3773 از نوع NPN با توان 150 وات و با ولتاژ 160 ولت با تحمل جریان 20 آمپر می باشد. ..

تماس بگیرید

2N3904

ترانزیستور 2N3904 از نوع NPN با توان 310 میلی وات و با ولتاژ 60 ولت با تحمل جریان 200 میلی آمپر م..

تماس بگیرید

2N3866

ترانزیستور 2N3866 از نوع NPN با ولتاژ 55 ولت با تحمل جریان 0.4 آمپر می باشد.این ترانزیستور از نوع..

تماس بگیرید

2N4400

ترانزیستور 2N4400 از نوع NPN با توان 0.625 وات و با ولتاژ 60 ولت با تحمل جریان 0.6 آمپر می باشد. ..

تماس بگیرید

2N5179

ترانزیستور 2N5179 از نوع NPN فرکانس بالا HIGH Frequency یک گیگا هرتز 1GHZ  می باشد.NPN ..

تماس بگیرید

2N5320

ترانزیستور 2N5320 از نوع NPN با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 2 آمپر می باشد.NPN 100V 2A ..

تماس بگیرید

2N4401

ترانزیستور 2N4401 از نوع NPN با ولتاژ 60 ولت با تحمل جریان 0.6 آمپر می باشد.NPN 60V 0.6A 0.6..

تماس بگیرید

2SC2101

ترانزیستور 2SC2101 از نوع NPN با فرکانس کاری 175 مگاهرتز ، 15 وات و با تحمل جریان 2 آمپر می باشد...

تماس بگیرید

2N3440

ترانزیستور 2N3440 از نوع NPN با ولتاژ 250 ولت با تحمل جریان 1 آمپر می باشد.NPN 250v 1A 1W ..

تماس بگیرید

2N3564

ترانزیستور 2N3564 از نوع NPN با ولتاژ 15 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر و فرکانس کاری 400 مگاهرتز می ..

تماس بگیرید

2N3772

ترانزیستور 2N3771 از نوع NPN با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 20 آمپر و توان 150 وات می باشد.N..

تماس بگیرید

2N4064

ترانزیستور 2N4064 از نوع NPN با ولتاژ 250 ولت با تحمل جریان 1A آمپر می باشد.2N4064 NPN 250V ..

تماس بگیرید

2N5088

ترانزیستور 2N5088 از نوع NPN با ولتاژ 35 ولت با تحمل جریان 0.05 آمپر می باشد.NPN 35V 0.05A 0..

تماس بگیرید

2N5320

ترانزیستور 2N5320 از نوع NPN با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 2 آمپر و توان 10 وات می باشد.SI ..

تماس بگیرید

2N5551

ترانزیستور 2N5551 از نوع NPN با ولتاژ 180 ولت با تحمل جریان 600 میلی آمپر و توان 310 میلی وات می ..

تماس بگیرید

2N6284

ترانزیستور 2N6284 از نوع NPN با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 20 آمپر و توان 160 وات می باشد.N..

به من اطلاع بده!

2PC1815

ترانزیستور 2PC1815 از نوع NPN با ولتاژ 50V ولت با تحمل جریان 0.15 آمپر و توان 500 میلی وات 500MW ..

تماس بگیرید

2SC1008

ترانزیستور 2SC1008 از نوع NPN با ولتاژ 80 ولت با تحمل جریان 0.7 آمپر و فرکانس کاری 75 مگاهرتز و ت..

تماس بگیرید

2SC1061

ترانزیستور 2SC1061 از نوع NPN با ولتاژ 50 ولت با تحمل جریان 3 آمپر و فرکانس کاری 8 مگاهرتز می باش..

تماس بگیرید

2SC1162C

ترانزیستور 2SC1162C از نوع NPN با ولتاژ 35 ولت با تحمل جریان 2.5 آمپر و فرکانس کاری 180 مگاهرتز م..

تماس بگیرید

2SC1213

ترانزیستور 2SC1213 از نوع NPN با ولتاژ 35 ولت با تحمل جریان 0.5 آمپر و فرکانس کاری 120 مگاهرتز می..

تماس بگیرید

2SC1473

ترانزیستور 2SC1473 از نوع NPN با ولتاژ 300 ولت با تحمل جریان 0.07 آمپر و فرکانس کاری 80 مگاهرتز م..

تماس بگیرید

2SC1906

ترانزیستور 2SC1906 از نوع NPN با ولتاژ 30 ولت با تحمل جریان 50 میلی آمپر و فرکانس کاری 1000 مگاهر..

تماس بگیرید

2SC1923

ترانزیستور 2SC1923 از نوع NPN بوده و کاربرد آن در فرکانس های بالا و تقویت کننده های IF،RF،MIX،FM ..

تماس بگیرید

2SC1959

ترانزیستور 2SC1959 از نوع NPN با ولتاژ 35 ولت با تحمل جریان 500 میلی آمپر و توان 0.5 وات  فر..

تماس بگیرید

2SC1971

ترانزیستور 2SC1971 از نوع NPN با ولتاژ 35 ولت با تحمل جریان 2 آمپر و توان 7 وات فرکانس کاری 175 م..

تماس بگیرید

2SC2053

ترانزیستور 2SC2053 از نوع NPN با ولتاژ 40 ولت با تحمل جریان 0.3 آمپر و توان 0.2 وات فرکانس کاری 1..

تماس بگیرید

2SC2068

ترانزیستور 2SC2068 از نوع NPN با ولتاژ 300 ولت با تحمل جریان 50 میلی آمپر و فرکانس کاری 95 مگاهرت..

تماس بگیرید

2SC2233

ترانزیستور 2SC2232از نوع NPN با ولتاژ 60 ولت با تحمل جریان 4 آمپر و فرکانس کاری 8 مگاهرتز می باشد..

تماس بگیرید

2SC2229

ترانزیستور 2SC2229 از نوع NPN با ولتاژ 200 ولت با تحمل جریان 0.8 آمپر می باشد.این ترانزیستور مناس..

تماس بگیرید

2SC2235

ترانزیستور 2SC2235 از نوع NPN با ولتاژ 120 ولت با تحمل جریان 800 میلی آمپر ، توان 0.9w و فرکانس ک..

تماس بگیرید

2SC2246

ترانزیستور 2SC2246 از نوع NPN با ولتاژ 400-450 ولت با تحمل جریان 15 آمپر و پکیج آن TO3 می باشد. ..

تماس بگیرید

2SC2335

ترانزیستور 2SC2335 از نوع NPN با ولتاژ 400-500 ولت با تحمل جریان 7 آمپر و توان 40 وات می باشد. ..

تماس بگیرید

2SC3280

ترانزیستور 2SC3280 از نوع NPN با ولتاژ 160 ولت با تحمل جریان 12 آمپر و توان 120 وات می باشد.فرکان..

تماس بگیرید

2SC3311

ترانزیستور 2SC3311 از نوع NPN با ولتاژ 30 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر و توان 0.3 وات می باشد.رنج ک..

تماس بگیرید

2SC3332

ترانزیستور 2SC3332 از نوع NPN با ولتاژ 160-180 ولت با تحمل جریان 0.7 آمپر و توان 0.7 وات ، رنج فر..

تماس بگیرید

2SC3950

ترانزیستور 2SC3950 از نوع NPN با ولتاژ 30 ولت با تحمل جریان 0.5 آمپر ، فرکانس کاری 2000 مگاهرتز و..

5,000 تومان

2SC4138

ترانزیستور 2SC4138 از نوع NPN با ولتاژ 400-500 ولت با تحمل جریان 10 آمپر و توان 80 وات می باشد. ..

تماس بگیرید

2SC4333

ترانزیستور 2SC4333 از نوع NPN با ولتاژ 40 ولت با تحمل جریان 7 آمپر و توان 15 وات می باشد.NPN..

تماس بگیرید

2SC4693

ترانزیستور 2SC4693 از نوع NPN با ولتاژ 30 ولت با تحمل جریان 0.3 آمپر و توان 0.9 وات می باشد...

تماس بگیرید

2SC5027

ترانزیستور 2SC5027 از نوع NPN با ولتاژ 300 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر و فرکانس کاری 70 مگاهرتز می..

تماس بگیرید

2SC5200

ترانزیستور 2SC5200 از نوع NPN با ولتاژ 230 ولت با تحمل جریان 15 آمپر و توان 150 وات می باشد...

18,000 تومان

2SC5248

ترانزیستور 2SC5248 از نوع NPN با ولتاژ 160 ولت با تحمل جریان 1.5 آمپر و توان 20 وات،فرکانس کاری ا..

تماس بگیرید

2SC5802

ترانزیستور 2SC5082 از نوع NPN با ولتاژ 1500 ولت با تحمل جریان 10 آمپر و توان 75 وات می باشد...

تماس بگیرید

2SC8050

ترانزیستور 2SC8050 از نوع NPN با ولتاژ 40 ولت با تحمل جریان 0.5 آمپر،فرکانس کاری 150 مگاهرتز و تو..

تماس بگیرید

2SC828

ترانزیستور 2SC828  از نوع NPN با ولتاژ 30 ولت با تحمل جریان 0.05 آمپر،فرکانس کاری 220 مگاهرت..

تماس بگیرید

2SC829

ترانزیستور 2SC829 از نوع NPN با ولتاژ 30 ولت با تحمل جریان 0.03 آمپر و فرکانس کاری 230 مگاهرتز می..

تماس بگیرید

2SC9014

ترانزیستور 2SC9014 از نوع NPN با ولتاژ 50 ولت با تحمل جریان 100 میلی آمپر ، فرکانس کاری 270 مگاهر..

تماس بگیرید

2SC9018

ترانزیستور 2SC9018 از نوع NPN با ولتاژ 50 ولت با تحمل جریان 0.05 آمپر و توان 0.4 وات می باشد...

تماس بگیرید

2SD1148

ترانزیستور 2SD1148 از نوع NPN با ولتاژ 140 ولت با تحمل جریان 10 آمپر و پکیج آن TO247می باشد...

تماس بگیرید

2SD1267

ترانزیستور 2SD1267 از نوع NPN با ولتاژ 60 ولت با تحمل جریان 4 آمپر،رنج فرکانسی 20 مگاهرتز و توان ..

تماس بگیرید

2SD1887

ترانزیستور 2SD1887 از نوع NPN با ولتاژ 1500-800 ولت با تحمل جریان 10 آمپر و توان 70 وات می باشد. ..

تماس بگیرید

2SD2061

ترانزیستور 2SD2061 از نوع NPN با ولتاژ 80 ولت با تحمل جریان 3 آمپر و توان 30 وات می باشد.فرکانس ک..

تماس بگیرید

2SD313

ترانزیستور 2SD313 از نوع NPN با ولتاژ 60 ولت با تحمل جریان 3 آمپر ،رنج فرکانسی 8 مگاهرتز و توان 3..

تماس بگیرید

2SD612K

ترانزیستور 2SD612K از نوع NPN با ولتاژ 35 ولت با تحمل جریان 2 آمپر و توان 10 وات می باشد.رنج فرکا..

تماس بگیرید

2SD819

ترانزیستور 2SD819 از نوع NPN با ولتاژ 1500-600 ولت با تحمل جریان 3.5 آمپر و توان 50 وات می باشد. ..

تماس بگیرید

2SD880

ترانزیستور 2SD880 از نوع NPN با ولتاژ 60 ولت با تحمل جریان 3 آمپر و توان 30 وات می باشد.رنج فرکان..

تماس بگیرید

2SD882

ترانزیستور 2SD882 از نوع NPN با ولتاژ 40 ولت با تحمل جریان 3 آمپر و توان 10 وات می باشد.رنج فرکان..

تماس بگیرید

BC108

ترانزیستور BC108 از نوع NPN با ولتاژ 30 ولت با تحمل جریان 100 میلی آمپر و توان 300 میلی وات می با..

تماس بگیرید

BC109

ترانزیستور BC109 از نوع NPN با ولتاژ 30 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر و توان 0.3 وات می باشد.رنج فرک..

تماس بگیرید

BC140

ترانزیستور BC140 از نوع NPN با ولتاژ 80 ولت با تحمل جریان 1 آمپر و توان 0.75 وات می باشد.رنج فرکا..

تماس بگیرید

BC141

ترانزیستور BC141 از نوع NPN با ولتاژ 80 ولت با تحمل جریان 1 آمپر و توان 0.75 وات می باشد.NPN..

تماس بگیرید

BC182

ترانزیستور BC182 از نوع NPN با ولتاژ 60 ولت با تحمل جریان 0.2 آمپر و توان 0.3 وات می باشد.NP..

تماس بگیرید

BC183

ترانزیستور BC183 از نوع NPN با ولتاژ 45 ولت با تحمل جریان 0.2 آمپر و توان 0.3 وات می باشد.رنج فرک..

تماس بگیرید

BC184

ترانزیستور BC184 از نوع NPN با ولتاژ 45 ولت با تحمل جریان 0.2 آمپر و توان 0.3 وات می باشد.رنج فرک..

به من اطلاع بده!

BC237

ترانزیستور BC237 از نوع NPN با ولتاژ 50 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر و توان 0.3 وات می باشد.رنج فرک..

تماس بگیرید

BC238B

ترانزیستور BC238 از نوع NPN با ولتاژ 45 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر و توان 0.3 وات می باشد.NP..

تماس بگیرید

BC337

ترانزیستور BC337 از نوع NPN با ولتاژ 50 ولت با تحمل جریان 0.8 آمپر و توان 0.625 وات می باشد.رنج ف..

تماس بگیرید

BC338

ترانزیستور BC338 از نوع NPN با ولتاژ 25 ولت با تحمل جریان 0.5 آمپر می باشد.پکیج این ترانزیستور TO..

تماس بگیرید

BC546

ترانزیستور BC546 از نوع NPN با ولتاژ 65 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر می باشد.پکیج این ترانزیستور TO..

تماس بگیرید

BC547

ترانزیستور BC547 از نوع NPN با ولتاژ 50 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر می باشد.پکیج این ترانزیستور TO..

تماس بگیرید

BC548

ترانزیستور BC548 از نوع NPN با ولتاژ 30 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر ، 500mw می باشد.پکیج این ..

تماس بگیرید

BC550

ترانزیستور BC550 از نوع NPN با ولتاژ 50 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر و توان 0.5 وات می باشد.رنج فرک..

تماس بگیرید

BC639

ترانزیستور BC639 از نوع NPN با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 1 آمپر و توان 0.8 وات می باشد.رنج فرکا..

تماس بگیرید

BD133

ترانزیستور BD133 از نوع NPN با ولتاژ 90 ولت با تحمل جریان 3 آمپر و توان 15 وات می باشد.رنج فرکانس..

تماس بگیرید

BD135

ترانزیستور BD135 از نوع NPN با ولتاژ 45 ولت با تحمل جریان 1.5 آمپر و توان 12.5 وات می باشد.ر..

تماس بگیرید

BD137

ترانزیستور BD137 از نوع NPN با ولتاژ 60 ولت با تحمل جریان 1.5 آمپر و توان 12.5 وات می باشد.ر..

تماس بگیرید

BD139

ترانزیستور BD139 از نوع NPN با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 1.5 آمپر و توان 12.5 وات می باشد...

تماس بگیرید

BD139

ترانزیستور BD139 از نوع NPN با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 1.5 آمپر و توان 12.5 وات می باشد...

تماس بگیرید

BD235

ترانزیستور BD235 از نوع NPN با ولتاژ 60 ولت با تحمل جریان 2 آمپر و توان 12.5 وات می باشد.پکی..

تماس بگیرید

BD237

ترانزیستور BD237 از نوع NPN با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 2 آمپر و توان 25 وات می باشد.رنج ..

تماس بگیرید

BD238

ترانزیستور BD238 از نوع NPN با ولتاژ 45 ولت با تحمل جریان 100 میلی آمپر و توان 300 میلی وات می با..

تماس بگیرید

BD239

ترانزیستور BD239 از نوع NPN با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 4 آمپر و توان 30 وات می باشد.پکیج..

تماس بگیرید

BD241

ترانزیستور BD241 از نوع NPN با ولتاژ 115 ولت با تحمل جریان 3 آمپر و توان 40 وات می باشد.پکیج..

تماس بگیرید

BD243

ترانزیستور BD243 از نوع NPN با ولتاژ 45 ولت با تحمل جریان 8 آمپر .پکیج این ترانزیستور TO220 ..

تماس بگیرید

BD371

ترانزیستور BD371 از نوع NPN با ولتاژ 80 ولت با تحمل جریان 1.5 آمپر و توان 2.5 وات می باشد.رنج فرک..

تماس بگیرید

BD441

ترانزیستور BD441 از نوع NPN با ولتاژ 80 ولت با تحمل جریان 4 آمپر،توان 36 وات و رنج فرکانسی 3..

تماس بگیرید

BD681

ترانزیستور BD681 از نوع NPN با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 4 آمپر،توان 40 وات و رنج فرکانسی 10 مگ..

تماس بگیرید

BDW93C

ترانزیستور BDW93C از نوع NPN با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 12 آمپر و توان 80 وات می باشد.پکیج ای..

تماس بگیرید

BF199

ترانزیستور BF199 از نوع NPN با ولتاژ 25 ولت با تحمل جریان 40 میلی آمپر و توان 350 میلی وات می باش..

تماس بگیرید

BF258

ترانزیستور BF258 از نوع NPN با ولتاژ 280 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر،توان 0.8 وات و رنج فرکانسی 90..

تماس بگیرید

BF422

ترانزیستور BF422 از نوع NPN با ولتاژ 250 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر،توان 0.9 وات و رنج فرکانسی 60..

تماس بگیرید

BF494B

ترانزیستور BF494B از نوع NPN با ولتاژ 30 ولت با تحمل جریان 30 میلی آمپر،توان 0.3 وات و رنج فرکانس..

تماس بگیرید

BFQ162

ترانزیستور BFQ162 از نوع NPN با ولتاژ 20 ولت با تحمل جریان 0.5 آمپر،توان 0.8 وات و رنج فرکانسی 10..

تماس بگیرید

ترازیستور های NPN فرکانس بالا،ترانزیستور های NPN معمولی،ترانزیستور های NPN, NPN, ترانزیستور, BJT, فروش ترانزیستور, ترانزیستور روسی, ترانزیستور ژاپنی, خرید ترانزیستور, فروش قطعات الکترونیک

کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.ایمیل خود را وارد نمایید، زمانی که کالا در دسترس باشد به شما اطلاع میدهیم.