ترانزیستور BJT

ترانزیستور BJT

فروش انواع ترانزیستور های BJT معمولی،ترانزیستور های BJT توان بالا،ترانزیستور های BJT فرکانس بالا و ترانزیستور های BJT برای سوئیچ 

نمایش:
مرتب کردن براساس:

2N1481

ترانزیستور 2N1481 از نوع NPN با توان 5 وات و با ولتاژ 60 ولت با تحمل جریان 1.5 آمپر می باشد...

تماس بگیرید

2N2905A

ترانزیستور 2N2905A از نوع PNP با ولتاژ 60 ولت با تحمل جریان 0.6 آمپر،توان 0.6 وات  و رنج فرک..

تماس بگیرید

2N1613

ترانزیستور 2N1613 از نوع NPN با توان 1 وات و با ولتاژ 75 ولت با تحمل جریان 1 آمپر می باشد.NP..

تماس بگیرید

2N2906A

ترانزیستور 2N2906A از نوع PNP با ولتاژ 60 ولت با تحمل جریان 0.6 آمپر،توان 0.4 وات می باشد. P..

تماس بگیرید

2N2222A

ترانزیستور 2N2222A از نوع NPN با ولتاژ 40 ولت با تحمل جریان 800 میلی آمپر می باشد.NPN 40V 80..

تماس بگیرید

2N2907A

ترانزیستور 2N2907A از نوع PNP با ولتاژ 60 ولت با تحمل جریان 0.6 آمپر،توان 0.4 وات  و رنج فرک..

تماس بگیرید

2N3019

ترانزیستور 2N3019 از نوع NPN با توان 800 میلی وات و با ولتاژ 140 ولت با تحمل جریان 1 آمپر می باشد..

تماس بگیرید

2N3905

ترانزیستور 2N3905 از نوع PNP با ولتاژ 40 ولت با تحمل جریان 0.2 آمپر،توان 0.625 وات  و رنج فر..

تماس بگیرید

2N3055

ترانزیستور 2N3055 از نوع NPN با توان 115 وات و با ولتاژ 110 ولت با تحمل جریان 15 آمپر می باشد. ..

تماس بگیرید

2N3906

ترانزیستور 2N3906 از نوع PNP با ولتاژ 40 ولت با تحمل جریان 0.2 آمپر،توان 0.350 وات می باشد. ..

تماس بگیرید

2N3564

ترانزیستور 2N3564 از نوع NPN با ولتاژ 40 ولت با تحمل جریان 0.5 آمپر می باشد.NPN 40V 0.5A ..

تماس بگیرید

2N3773

ترانزیستور 2N3773 از نوع NPN با توان 150 وات و با ولتاژ 160 ولت با تحمل جریان 20 آمپر می باشد. ..

تماس بگیرید

2N3904

ترانزیستور 2N3904 از نوع NPN با توان 310 میلی وات و با ولتاژ 60 ولت با تحمل جریان 200 میلی آمپر م..

تماس بگیرید

2N3866

ترانزیستور 2N3866 از نوع NPN با ولتاژ 55 ولت با تحمل جریان 0.4 آمپر می باشد.این ترانزیستور از نوع..

تماس بگیرید

2N4400

ترانزیستور 2N4400 از نوع NPN با توان 0.625 وات و با ولتاژ 60 ولت با تحمل جریان 0.6 آمپر می باشد. ..

تماس بگیرید

2N4403

ترانزیستور 2N4403 از نوع PNP با ولتاژ 40 ولت با تحمل جریان 0.6 آمپر،توان 0.625 وات . PNP 40V..

تماس بگیرید

2N5179

ترانزیستور 2N5179 از نوع NPN فرکانس بالا HIGH Frequency یک گیگا هرتز 1GHZ  می باشد.NPN ..

تماس بگیرید

2N5320

ترانزیستور 2N5320 از نوع NPN با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 2 آمپر می باشد.NPN 100V 2A ..

تماس بگیرید

2N5401

ترانزیستور 2N5401 از نوع PNP با ولتاژ 150 ولت با تحمل جریان 0.6 آمپر،توان 0.625 وات . PNP 15..

تماس بگیرید

2N4401

ترانزیستور 2N4401 از نوع NPN با ولتاژ 60 ولت با تحمل جریان 0.6 آمپر می باشد.NPN 60V 0.6A 0.6..

تماس بگیرید

2N5415

ترانزیستور 2N5415 از نوع PNP با ولتاژ 200 ولت با تحمل جریان 1 آمپر،توان 10 وات . PNP 200V 1A..

تماس بگیرید

2N5416

ترانزیستور 2N5416 از نوع PNP با ولتاژ 350 ولت با تحمل جریان 1 آمپر،توان 10 وات . PNP 350V 1A..

تماس بگیرید

2SC2101

ترانزیستور 2SC2101 از نوع NPN با فرکانس کاری 175 مگاهرتز ، 15 وات و با تحمل جریان 2 آمپر می باشد...

250,000 تومان

2N3440

ترانزیستور 2N3440 از نوع NPN با ولتاژ 250 ولت با تحمل جریان 1 آمپر می باشد.NPN 250v 1A 1W ..

تماس بگیرید

2SA1009

ترانزیستور 2SA1009 از نوع PNP با ولتاژ 400 ولت با تحمل جریان 2 آمپر،توان 15 وات . PNP 400V 2..

تماس بگیرید

2N3564

ترانزیستور 2N3564 از نوع NPN با ولتاژ 15 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر و فرکانس کاری 400 مگاهرتز می ..

تماس بگیرید

2SA1013

ترانزیستور 2SA1013 از نوع PNP با ولتاژ 160 ولت با تحمل جریان 1 آمپر،توان 0.9 وات . PNP 160V ..

تماس بگیرید

2N3772

ترانزیستور 2N3771 از نوع NPN با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 20 آمپر و توان 150 وات می باشد.N..

تماس بگیرید

2SA1020

ترانزیستور 2SA1020 از نوع PNP با ولتاژ 50 ولت با تحمل جریان 2 آمپر،توان 0.9 وات . PNP 50V 2A..

تماس بگیرید

2SA1302

ترانزیستور 2SA1302 از نوع PNP با ولتاژ 200 ولت با تحمل جریان 15 آمپر،توان 150 وات  و رنج فرک..

تماس بگیرید

2SA1640

ترانزیستور 2SA1640 از نوع PNP با ولتاژ 30 ولت با تحمل جریان 7 آمپر،توان 40 وات . PNP 30V 7A ..

تماس بگیرید

2N4064

ترانزیستور 2N4064 از نوع NPN با ولتاژ 250 ولت با تحمل جریان 1A آمپر می باشد.2N4064 NPN 250V ..

تماس بگیرید

2SA1941

ترانزیستور 2SA1941 از نوع PNP با ولتاژ 160 ولت با تحمل جریان 10 آمپر،توان 100 وات . PNP 160V..

تماس بگیرید

2SA1943

ترانزیستور 2SA1943 از نوع PNP با ولتاژ 230 ولت با تحمل جریان 15 آمپر،توان 150 وات . PNP 230V..

تماس بگیرید

2SA495

ترانزیستور 2SA495 از نوع PNP با ولتاژ 35 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر،توان 0.2 وات  و رنج فرکا..

تماس بگیرید

2N5088

ترانزیستور 2N5088 از نوع NPN با ولتاژ 35 ولت با تحمل جریان 0.05 آمپر می باشد.NPN 35V 0.05A 0..

تماس بگیرید

2SA594

ترانزیستور 2SA594 از نوع PNP با ولتاژ 60 ولت با تحمل جریان 0.2 آمپر،توان 0.75 وات  و رنج فرک..

تماس بگیرید

2SA634

ترانزیستور  2SA634 از نوع PNP با ولتاژ 40 ولت با تحمل جریان 3 آمپر،توان 10 وات  و رنج ف..

تماس بگیرید

2N5320

ترانزیستور 2N5320 از نوع NPN با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 2 آمپر و توان 10 وات می باشد.SI ..

تماس بگیرید

2SA639

ترانزیستور 2SA639 از نوع PNP با ولتاژ 180 ولت با تحمل جریان 0.05 آمپر،توان 0.25 وات . PNP 18..

تماس بگیرید

2N5551

ترانزیستور 2N5551 از نوع NPN با ولتاژ 180 ولت با تحمل جریان 600 میلی آمپر و توان 310 میلی وات می ..

تماس بگیرید

2SA950

ترانزیستور 2SA950 از نوع PNP با ولتاژ 35 ولت با تحمل جریان 0.8 آمپر،توان 0.6 وات  و رنج فرکا..

تماس بگیرید

2N6284

ترانزیستور 2N6284 از نوع NPN با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 20 آمپر و توان 160 وات می باشد.N..

به من اطلاع بده!

2SA965

ترانزیستور 2SA965 از نوع PNP با ولتاژ 120 ولت با تحمل جریان 0.9 آمپر،توان 0.9 وات می باشد. P..

تماس بگیرید

2PC1815

ترانزیستور 2PC1815 از نوع NPN با ولتاژ 50V ولت با تحمل جریان 0.15 آمپر و توان 500 میلی وات 500MW ..

تماس بگیرید

2SB1369

ترانزیستور 2SB1369 از نوع PNP با ولتاژ 200 ولت با تحمل جریان 2 آمپر،توان 0.20 وات می باشد. P..

تماس بگیرید

2SC1008

ترانزیستور 2SC1008 از نوع NPN با ولتاژ 80 ولت با تحمل جریان 0.7 آمپر و فرکانس کاری 75 مگاهرتز و ت..

تماس بگیرید

2SB772

ترانزیستور 2SB772 از نوع PNP با ولتاژ 40 ولت با تحمل جریان 3 آمپر،توان 10 وات  و رنج فرکانسی..

تماس بگیرید

2SC1061

ترانزیستور 2SC1061 از نوع NPN با ولتاژ 50 ولت با تحمل جریان 3 آمپر و فرکانس کاری 8 مگاهرتز می باش..

تماس بگیرید

2SC1162C

ترانزیستور 2SC1162C از نوع NPN با ولتاژ 35 ولت با تحمل جریان 2.5 آمپر و فرکانس کاری 180 مگاهرتز م..

تماس بگیرید

2SC1213

ترانزیستور 2SC1213 از نوع NPN با ولتاژ 35 ولت با تحمل جریان 0.5 آمپر و فرکانس کاری 120 مگاهرتز می..

تماس بگیرید

2SC9015

ترانزیستور 2SC9015 از نوع PNP با ولتاژ 50 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر،توان 0.45 وات  و رنج فر..

تماس بگیرید

2SC1473

ترانزیستور 2SC1473 از نوع NPN با ولتاژ 300 ولت با تحمل جریان 0.07 آمپر و فرکانس کاری 80 مگاهرتز م..

تماس بگیرید

BC161

ترانزیستور BC161 از نوع PNP با ولتاژ 40 ولت با تحمل جریان 1 آمپر،توان 0.75 وات  و رنج فرکانس..

تماس بگیرید

2SC1906

ترانزیستور 2SC1906 از نوع NPN با ولتاژ 30 ولت با تحمل جریان 50 میلی آمپر و فرکانس کاری 1000 مگاهر..

تماس بگیرید

BC177

ترانزیستور BC177 از نوع PNP با ولتاژ 50 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر،توان 0.3 وات  و رنج فرکان..

تماس بگیرید

2SC1923

ترانزیستور 2SC1923 از نوع NPN بوده و کاربرد آن در فرکانس های بالا و تقویت کننده های IF،RF،MIX،FM ..

تماس بگیرید

BC179

ترانزیستور BC179 از نوع PNP با ولتاژ 25 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر،توان 0.3 وات  و رنج فرکان..

تماس بگیرید

2SC1959

ترانزیستور 2SC1959 از نوع NPN با ولتاژ 35 ولت با تحمل جریان 500 میلی آمپر و توان 0.5 وات  فر..

تماس بگیرید

BC212A

ترانزیستور BC212A از نوع PNP با ولتاژ 60 ولت با تحمل جریان 0.2 آمپر،توان 0.3 وات  و رنج فرکا..

تماس بگیرید

2SC1971

ترانزیستور 2SC1971 از نوع NPN با ولتاژ 35 ولت با تحمل جریان 2 آمپر و توان 7 وات فرکانس کاری 175 م..

تماس بگیرید

BC214

ترانزیستور BC214 از نوع PNP با ولتاژ 45 ولت با تحمل جریان 0.2 آمپر،توان 0.3 وات  و رنج فرکان..

تماس بگیرید

2SC2053

ترانزیستور 2SC2053 از نوع NPN با ولتاژ 40 ولت با تحمل جریان 0.3 آمپر و توان 0.2 وات فرکانس کاری 1..

تماس بگیرید

BC307

ترانزیستور BC307 از نوع PNP با ولتاژ 50 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر،توان 0.3 وات  و رنج فرکان..

تماس بگیرید

2SC2068

ترانزیستور 2SC2068 از نوع NPN با ولتاژ 300 ولت با تحمل جریان 50 میلی آمپر و فرکانس کاری 95 مگاهرت..

تماس بگیرید

BC308

ترانزیستور BC308 از نوع PNP با ولتاژ 30 ولت با تحمل جریان 1 آمپر،توان 3 وات و رنج فرکانسی 250 مگا..

تماس بگیرید

BC309B

ترانزیستور BC309B از نوع PNP با ولتاژ 25 ولت با تحمل جریان 0.1A آمپر،توان 3 وات و رنج فرکانسی 130..

تماس بگیرید

2SC2233

ترانزیستور 2SC2232از نوع NPN با ولتاژ 60 ولت با تحمل جریان 4 آمپر و فرکانس کاری 8 مگاهرتز می باشد..

تماس بگیرید

BC327

ترانزیستور BC327 از نوع PNP با ولتاژ 45 ولت با تحمل جریان 0.5 آمپر،توان 0.8 وات می باشد . PN..

تماس بگیرید

2SC2229

ترانزیستور 2SC2229 از نوع NPN با ولتاژ 200 ولت با تحمل جریان 0.8 آمپر می باشد.این ترانزیستور مناس..

تماس بگیرید

BC328

ترانزیستور BC328 از نوع PNP با ولتاژ 30 ولت با تحمل جریان 0.8 آمپر،توان 0.6 وات می باشد. PNP..

تماس بگیرید

2SC2235

ترانزیستور 2SC2235 از نوع NPN با ولتاژ 120 ولت با تحمل جریان 800 میلی آمپر ، توان 0.9w و فرکانس ک..

تماس بگیرید

BC369

ترانزیستور BC369 از نوع PNP با ولتاژ 20 ولت با تحمل جریان 1 آمپر،توان 0.8 وات می باشد. PNP 2..

تماس بگیرید

2SC2246

ترانزیستور 2SC2246 از نوع NPN با ولتاژ 400-450 ولت با تحمل جریان 15 آمپر و پکیج آن TO3 می باشد. ..

تماس بگیرید

BC460

ترانزیستور BC460 از نوع PNP با ولتاژ 50 ولت با تحمل جریان 2 آمپر،توان 1 وات می باشد. PNP 50V..

تماس بگیرید

2SC2335

ترانزیستور 2SC2335 از نوع NPN با ولتاژ 400-500 ولت با تحمل جریان 7 آمپر و توان 40 وات می باشد. ..

تماس بگیرید

BC461

ترانزیستور BC461 از نوع PNP با ولتاژ 75 ولت با تحمل جریان 2 آمپر،توان 1 وات  و رنج فرکانسی 1..

تماس بگیرید

BC556

ترانزیستور BC556 از نوع PNP با ولتاژ 80 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر،توان 0.5 وات  و رنج فرکان..

تماس بگیرید

2SC3280

ترانزیستور 2SC3280 از نوع NPN با ولتاژ 160 ولت با تحمل جریان 12 آمپر و توان 120 وات می باشد.فرکان..

تماس بگیرید

BC557

ترانزیستور BC557 از نوع PNP با ولتاژ 50 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر،توان 0.5 وات  و رنج فرکان..

تماس بگیرید

2SC3311

ترانزیستور 2SC3311 از نوع NPN با ولتاژ 30 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر و توان 0.3 وات می باشد.رنج ک..

تماس بگیرید

BC558

ترانزیستور BC558 از نوع PNP با ولتاژ 30 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر،توان 0.5 وات  و رنج فرکان..

تماس بگیرید

2SC3332

ترانزیستور 2SC3332 از نوع NPN با ولتاژ 160-180 ولت با تحمل جریان 0.7 آمپر و توان 0.7 وات ، رنج فر..

تماس بگیرید

BC560

ترانزیستور BC560 از نوع PNP با ولتاژ 50 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر،توان 0.5 وات  و رنج فرکان..

تماس بگیرید

2SC3950

ترانزیستور 2SC3950 از نوع NPN با ولتاژ 30 ولت با تحمل جریان 0.5 آمپر ، فرکانس کاری 2000 مگاهرتز و..

تماس بگیرید

BC638

ترانزیستور BC638 از نوع PNP با ولتاژ 60 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر،توان 0.8 وات  و رنج فرکان..

تماس بگیرید

2SC4138

ترانزیستور 2SC4138 از نوع NPN با ولتاژ 400-500 ولت با تحمل جریان 10 آمپر و توان 80 وات می باشد. ..

تماس بگیرید

BC560B

ترانزیستور BC560B از نوع PNP با ولتاژ 50 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر،توان 0.5 وات  و رنج فرکا..

تماس بگیرید

2SC4333

ترانزیستور 2SC4333 از نوع NPN با ولتاژ 40 ولت با تحمل جریان 7 آمپر و توان 15 وات می باشد.NPN..

تماس بگیرید

2SC4693

ترانزیستور 2SC4693 از نوع NPN با ولتاژ 30 ولت با تحمل جریان 0.3 آمپر و توان 0.9 وات می باشد...

تماس بگیرید

BC640

ترانزیستور BC640 از نوع PNP با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 1 آمپر،توان 0.8 وات  و رنج فرکانس..

تماس بگیرید

2SC5027

ترانزیستور 2SC5027 از نوع NPN با ولتاژ 300 ولت با تحمل جریان 0.1 آمپر و فرکانس کاری 70 مگاهرتز می..

تماس بگیرید

BD136

ترانزیستور BD136 از نوع PNP با ولتاژ 45 ولت با تحمل جریان 1.5 آمپر،توان 12.5 وات  و رنج فرکا..

تماس بگیرید

2SC5200

ترانزیستور 2SC5200 از نوع NPN با ولتاژ 230 ولت با تحمل جریان 15 آمپر و توان 150 وات می باشد...

35,000 تومان

BD138

ترانزیستور BD138 از نوع PNP با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 1.5 آمپر،توان 12.5 وات  و رنج فرک..

تماس بگیرید

2SC5248

ترانزیستور 2SC5248 از نوع NPN با ولتاژ 160 ولت با تحمل جریان 1.5 آمپر و توان 20 وات،فرکانس کاری ا..

تماس بگیرید

2SC5802

ترانزیستور 2SC5082 از نوع NPN با ولتاژ 1500 ولت با تحمل جریان 10 آمپر و توان 75 وات می باشد...

تماس بگیرید

BD236

ترانزیستور BD236 از نوع PNP با ولتاژ 60 ولت با تحمل جریان 2 آمپر،توان 25 وات  و رنج فرکانسی ..

تماس بگیرید

2SC8050

ترانزیستور 2SC8050 از نوع NPN با ولتاژ 40 ولت با تحمل جریان 0.5 آمپر،فرکانس کاری 150 مگاهرتز و تو..

تماس بگیرید

BD240C

ترانزیستور BD240C از نوع PNP با ولتاژ 100 ولت با تحمل جریان 4 آمپر،توان 30 وات می باشد. PNP ..

3,000 تومان

BJT, ترانزیستور, فروش انواع ترانزیستور های BJT معمولی, ترانزیستور های BJT توان بالا, ترانزیستور های BJT فرکانس بالا, ترانزیستور های BJT برای سوئیچ, ترانزیستور npn و pnp, ترانزیستور npn, ترانزیستور pnp

کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.ایمیل خود را وارد نمایید، زمانی که کالا در دسترس باشد به شما اطلاع میدهیم.